Kucēni/puppy

Audzētavā 08.12.2020.piedzimuši kucēni!! Jums ir iespēja rezervēt laicīgi ca de bou kucēnu no pāra:

08.12.2020.Puppies were born in the kennel!! You have the opportunity to book a ca de bou puppy from a couple in time:

tēvs/father: GOLIAT DE ALMALLUTX

māte/mother: MIGO MAGO BREGINA